Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Hak Düşürücü Süre Nedir,Özellikleri | Genel Hukuk Bilgisi |

Hak düşürücü süre hakkında bilgi,Hak Düşürücü Süre Nedir,Geçmesiyle hakkın düşmesi sonucunu doğuran süre.

Hakkın belirli bir süre içinde kullanılması gerekir.

Hak sahibi, o hak için tanınan sürede belli bir davranışta bulunmak zorundadır.

Bu davranışı konulan süre içinde yapmasa hakkı sona erer.

Süreye bağlı haktan farkı şudur: süreye bağlı hakta, hak sahibinin herhangi bir harekette bulunması gerekmez.

Süre devam ettiği müddetçe, hak sahibi hiç bir harekette bulunmasa bile hak devam eder.

Hak sahibinin hakkının devam edebilmesi için, onun konulan süre içinde belirli bir harekette bulunması şarttır.

Bu hareketi yapmayacak olursa hakkı sona erer.

Şu halde hakkın devam etmesi konulan süre içinde belirli bir harekette bulunmaya bağlıdır.

Mesela zina sebebiyle boşanma davası, fiili öğrenmeden itibaren altı ay içinde açılmak gerekir.

Hak sahibi bu müddet içinde hareketsiz kalacak olursa, altı ayın geçmesiyle hakkı sona erer.

Zira ortada hak düşürücü süre kalmamıştır.

Hak düşürücü süre kural olarak yenilik doğuran haklarda söz konusu olur.

Hak düşürücü sürenin geçmesiyle birlikte hak kendiliğinden sona erer.

Bu durumu hakim resen göz önünde bulundurur.

Bu sebeple, hâkim, önüne gelen bir davada hak düşürücü sürenin bulunduğunu görecek olursa, zamanaşımından farklı olarak tarafların bunu ileri sürmesini beklemeyip, resen hareket eder ve davayı reddeder.

Bir yanıt yazın