Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Halife Nedir,Görevleri Nelerdir

 

Halife nedir kısaca,Halife nedir tarih,Halife nedir ne yapar,Halife Nedir,Görevleri Nelerdir ,Bektaşilikte ise özel bir derecedir.

Bektaşi dereceleri şöyle sıralanır: Aşık, muhib, derviş, baba, halife. Halifeler, Bektaşilerin en büyükleridir.

Halife deyimi sözcük anlamında birinin yerini tutan demektir, çoğulu hulefâ’dır, bundan ötürüde Peygamberden sonra gelen dört büyük Halife’ye (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali) doğru yolda olan halifeler anlamında Hu’e” fâ-i râşidin denmiştir.

Halifelik (hilafet), özellikle de Hz. Ali’nin halifeliği İslâmlıkta büyük bir sorun olmuş ve Hz. Muhammed ümmeti arasında ilk siyasal çatışmalara yol açmıştır.

Bundan sonra halifelik Sünni Müslümanlar arasındaki birliği simgeleyen göstermelik bir kurum olmuş, dünyasal görevleri yerine getirme gücü sultanların eline geçmiştir.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim 1517’de Mısır’ı alıp Memluk egemenliğine son verince Halife III. Mütevekkü’den halifeliği devralmış, Kahire’de korunan kutsal emanetleri de İstanbul’a getirmiştir.

Bununla birlikte Osmanlı padişahları uzun süre halife sanını kullanmamışlar, ancak devlet parçalanmaya başlayınca Müslümanlar’ın birliğini simgeleyen bu kurumdan yararlanmaya çalışmışlardır.

Pek de başarılı olmayan bu çabalardan sonra Türkiye’nin doğuş süreci içerisinde.

Türkiye Büyük millet Meclisi önce 1922″de saltanat ile halifeliği birbirinden ayırarak saltanata son vermiş, 3 Mart 1924’te yürürlüğe giren bir yasayla da halifeliği kaldırmıştır.

Bir yanıt yazın