Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Hamam Böcegi,Üremesi,Türleri,Özellikleri

Hamam böceği anatomisi,Hamam böceği cinsiyeti,Hamam böceği hakkında bilgi,Hamam böceği ne yer,Hamam Böcegi,Blattodea (bazen Blattaria ismi de kullanılır) takımını oluşturan böcek türlerine verilen ad.

Hamam Böcegi ve Özellikleri

Takımın isimleri Yunanca blatta sözcüğünden türemiştir. S

özcüğün anlamı “hamam böceği”dir. 6 farklı familyada yaklaşık 3.500 tür bulunmaktadır.

Hamam böcekleri, 2.000 metreden daha yüksek yerler ve kutup bölgeleri dışında, dünyanın her yanında bulunurlar.

Bunların vücudu dorsoventral yassıdır.

Ayak ve antenleri uzundur.

Blatella germanica 1.5 cm kadar uzunluktadır. Rengi kahverengidedir. Erkek ve dişilerde kanatlar vücut hizasını geçer. Blatella orientalis 2.5 cm kadar uzunluktadır.

Rengi siyahtır. Dişilerin kanatları rudimenterdir. Erkekler de vücudun 2/3’üne kadar uzanır.

Periplanata americana’nın boyu 3 cm kadardır.

Erkek ve dişilerde kanatlar vücut hizasını geçer, rengi kahverengidir.

Hamam Böceği Üremesi

Bu böcekler sıcak ve rutubetli yerleri severler. Karanlıkta dolaşırlar.

Nişastalı ve şekerli gıdaları severler.

Dişiler 18-30 adet yumurtayı bir arada bulunduran yumurta paketlerini dolaştıkları yerlere bırakır.

Bunlardan uygun ısı ve rutubette nimfler çıkar.

Yumurtadan nimflerin çıkması oda sıcaklığında, Blatella germanica’da yaklaşık 28 günde, Blatta orientalis’te 42-81 günde, Periplanata americana’da ortalama 59 günde olmaktadır. Nimfler birçok kez gömlek değiştirerek erişkin devreye ulaşırlar.

Erişkin devreye ulaşmaları Blatella germanica’da yaklaşık 2 ay, Blatta orientalis’te yaklaşık 1 yıl, Perilpanata americana’da 285-642 gün sürer.

Bunlar aslında parazit değildir.

Fakat çeşitli hastalık etkenlerini mekanik taşıyıcıklık veya arakonaklık yaparlar.

Hamam böcekleri, kolera, tifo, verem, basilinin, Entamoeba coli, E. histolyrica, Balantridium coli, Giardia intestinalis kistlerinin yayılmasında mekanik taşıyıcı olarak rol oynar.

Kontrolü güçtür. Çünkü çok çabuk ürerler. Kontrolde üç noktaya dikkat edilmelidir.

1- Bunların gizlendikleri duvar çatlakları ve benzeri yerler tıkanır.

2- Çöp ve gıda açıkta bırakılmaz. Gıda artıkları temizlenir.

3- Kontrolde en pratik yol ilaç kullanmaktır.

Bu amaca kalıcı etkili ilaçların bunların saklandıkları yerlere püskürtülerek uygulanması gerekir.

Fakat yumurtalardan yeni çıkacakları öldürmek için ilaç 2 ay sonra tekrarlanmalıdır.

Bunlarla mücadelede ilaçlı yem tuzakları da kullanılmaktadır.

Hamam Böcegi Türleri

Türkiye’de üç türü bulunur. Bunlar. Blatella germanica, Blatella orientalis, Periplanata america’dır

Bir yanıt yazın