Hamamizade İsmail Dede Efendi Kimdir,Hayatı

Hamamizade İsmail Dede Efendi,(9 Ocak 1778, İstanbul – 29 Kasım 1846, Mekke, Minâ) Türk neyzen ve besteci.

Hamamizade İsmail Dede Efendi Hayatı ve Eserleri

İlk öğrenim yıllarında sesinin güzelliğiyle ilgi çekti. Okulda ilâhicibaşı oldu. Bir süre uncuzade

Hamamizade İsmail Dede EfendiMehmed Emin Efendinin derslerime devam etti. Defterdarlıkta, başmuhasebe dairesinde görev aldı. Ayrıca Yenikapı mevlevihanesine devam etti.

Dergâhın şeyhi Ali Nutki Dededen ders aldı. Mevlevi çilesini Tamamlayarak «dede» oldu.

Yaptığı beSteler ile Selim III’ün ilgisini çekti. Mahmud II ve Abdülmecid tarafından da himaye edildi.

Hacca giderken yolda koleraya tutuldu ve Mekke’de öldü. Birçok değerli öğrenci yetiştirdi. (Dellâlzade İsmail Efendi, Hâşim Bey, Zekâi Dede, Hacı Arif Bey, Nikoğos Ağa, Eyyubî Mehmed Bey v.d.) İsmail Dede Efendi 500’den fazla eser besteledi; bunlardan 268 tanesi bugüne kadar geldi.

Arazbar, bestenigâr, evc-buselik, hicaz-buselik, ırak, neva, saba-buselik, sultanî-yegâh makamından tam fasılları bugün mevcuttur. Ayrıca ferahfeza, hisar-buselik ve rastı cedid fasılları da vardır.

Dinî eserler:

âyinler: Saba, Neva, Bestenigâr, Saba-Buselik, Hüzzam, Ferahnak Savt, Hüseynî Yürük Semai, Tevşih v.b.

Din dışı eserler:

rast: Kârı Nâtık, Kârı Nev, Ağır Düyek, Düyek, Yürük Semai v.d. Hicaz: I. Zencir Beste, Nakış Yürük Semai, Ağır Düyek, Yürük Aksak v.d. Bayatî: Ağır Hafif Beste, Ağır Aksak, Yürük Aksak v.d. Bestenikâr: Zencir Beste, Ağır Aksak Semai, Nakış Yürük Semai, Curcuna Şarkı v.d. Ferahfeza: Firengi Ferî II. Beste, Yürük Semai, Semai Şarkı v.d. Hicaz buselik: Devri Kebir Peşrev, Saz Semaisi, Ağır Aksak Semai v.d. Hüzzam: Zencir Beste, Ağır Düyek v.d. Neva: II. Muhammes Beste, Aksak Semai, Ağır Aksak Şarkı v.d. Saba: Yürük Semai, Aksak, Yürük Aksak v.d. Şehnaz: Zencir I. Beste, Muhammes II. Beste. Arazbar: II. Muhammes Beste, Ağır Aksak Semai v.d. Buselik: Ağır Hafif Kârı Şâhi, Yürük Aksak Şarkı v.d. Eve şarkılar: Ağır Aksak Semai, Evfer v.d. Ferahnak: Zencir II. Beste, Nakış Ağır Aksak, Ağır Düyek v.d.

Bir cevap yazın