Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hamdi Suat Aknar Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hamdi Suat Aknar Kimdir Türk hekimi (Harput 1873-? 1936).

Hamdi Suat Aknar Hayatı

Çengelköyü Tıbbiye idadisinde okudu; Askerî tıbbiyeyi yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. Almanya’da 4 yıl anatomi öğrenimi yaptı. Gülhane’ye patolojik anatomi hocası oldu.

Hamdi Suat Aknar
Hamdi Suat Aknar ,Türk hekimi (Harput 1873-? 1936).

Duyunu umumiyede doktorluk ve Mektebi Tıbbiye’de patolojik anatomi hocalığı yaptı.

Meşrutiyetten sonra iki tıp mektebi birleşince, yeni Tıp fakültesinde patolojik anatomi hocası oldu; Dârülfünun üniversite haline getirilinceye kadar bu görevde kaldı (1933); üniversite reformunda kadro dışı bırakıldı.

Kanser üzerinde araştırmalarda bulundu.

1925 yılında bu konu için Haydarpaşa’daki laboratuarında özel bir kısım ayırmıştı.

1932’de Kanser Mücadele ve Taharri cemiyetini kurdu.

Tahlil için hastalardan veya cesetlerden alınan parçaları muhafaza etmek üzere bir eriyik yaptı, kelatelyoma’yı buldu.

Bitkilerdeki arların kanser olmadığını ispatladı ve klasik kitaplarıyle Türkiye dışında ün kazandı.

Teşrih-i Maraz-i Umumî (Genel Patolojik Anatomi) 1911, Feth-i Meyyit ve Tegayyürat-ı lepihiyenin Teşhisi (Otopsi ve Anatomik Bozuklukların Teşhisi) [3. bas. 1921] adlı iki kitabı vardır.

Sayısı 40’ı bulan tebliğ ve araştırmalarının çoğu yabancı ülkelerde yayınlanmıştır.

Açta Concerologica dergisinin yazı heyetinde idi.

Bir yanıt yazın