Hamidi Abdülkadir Çelebi Efendi | Biyografi |

Hamidi Abdülkadir Çelebi Efendi,Osmanlı şeyhülislâmı (?-Bursa 1548).

Bursa’da Sultan medresesinde okudu.

Sonra Padişahın yakınlarından Mustafa Ağaya hoca oldu ve o vasıta ile İstanbul’a Çelebi denilmiştir.

Şiir yazardı.

Kına kullandığı için, evlâtlarına sonradan Kınalızade denilmiştir.

Bir cevap yazın