Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hamit Nafiz Pamir Kimdir,Hayatı | Bilim Adamları |

Hamit Nafiz Pamir Biyografi, Hamit Nafiz Pamir Hayatı,Hamit Nafiz Pamir Kimdir Türk jeolog bilim adamı (1893-1976).

1913’te Cenevre üniversitesinde jeoloji ve mineraloji öğrenimine başladı.

Hamit Nafiz Pamir Hayatı

1913’te Rusya’nın Ural dağlarında geziler yaparak «Pavda asit kayaçları» adlı bir doktora tezi hazırladı.

1915’te fen doktoru olarak yurda döndü ve İstanbul dârülfünununda jeoloji profesörü Walter Penck’e müderris muavini (asistan) oldu.

1928’de muallim (profesör), 1943’te ordinaryüs profesör oldu.

Hamit Nafiz Pamir
Hamit Nafiz Pamir,Türk jeolog bilim adamı (1893-1976).

Prof. Chaput ve Parejas gibi bilim adamlarıyla Türkiye’de jeolojinin yeni anlamda yerleşmesine büyük hizmetlerde bulundu.

1918’de Vefa’da Abdülkerim paşa konağında ve 1942’de Zeynep hanım konağındaki Jeoloji enstitüsünün iki defa yanmasından sonra bu bilim kurumunu kütüphanesi, koleksiyonları ve malzemesiyle yeniden canlandırmak için büyük çabalar harcadı.

1935’te Maden Tetkik ve Arama (M.T.A.) enstitüsünün kurulmasında faal rol oynadı; 1954-1956 ve 1957-1959 yıllarında bu enstitünün genel müdürü oldu.

Enstitünün hazırladığı Türkiye Jeoloji haritasının hazırlanması çalışmalarına katıldı.

1964’te üniversiteden emekli olunca, 1972’ye kadar M.T.A. enstitüsünün Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu başkanlığını yaptı.

Moskova, Londra, Kopenhag ve Prag Jeoloji kongrelerine tebliğler vererek katıldı.

1959’da Fransız Jeoloji cemiyeti üyeliğine seçildi, iki yıl bu cemiyetin başkan yardımcılığını yaptı.

Ayrıca Alman Jeoloji cemiyetine ve Halle (Almanya) Naturforseher akademisinde üye oldu.

Hamit Nafiz Pamir Eserleri

  • Umumî Arziyat (1928)
  • İstanbul’un Omurgalı Fosilleri (1933)
  • Dinamik Jeoloji (1937-1959)
  • Jeoloji (1942)
  • Bingöl Dağları (1943)
  • Ergene Havzasında Hidrojeolojik Araştırmalar (1954)

Bir yanıt yazın