Hannibal Kimdir,Hikayesi | Tarih,Asker Biyografileri |

Hannibal Kimdir Kartacalı general ve devlet adamı (Kartaca İ.Ö. 247-İznik İ.Ö. 183).

Hannibal Hikayesi

Hamilkar Barkas’ın oğlu olan Annibal (ya da Hannibal), babasının İspanya’da ölmesinden sonra, bu ülkedeki Kartaca ordusunun komutanlığına getirildi (İ.Ö. 221); Kartaca ile Roma arasında yapılmış antlaşmaya aykırı olarak Saguntum’a saldırdı.

İ.Ö. 219 Temmuzu’nda Pirene dağlarını ve güneyGalya’yı aşıp,sonra, beklenmedik bir anda Alpler’i de aşarak, Cornelius Scipio’nun onu Rhone bölgesinde aradığı sırada, Roma’ya yöneldi.

Peşinden yetişen Cornelius Scipio ile Tiberius Sempronius Gracchus’u Ticino kıyılarında yenip (İ.Ö. 218), Orta İtalya’ya inerek (İ.Ö. 217), konsül Flaminius’u Trasimeno’da bozguna uğrattı.

Oradan Apulia’ya geçmesi üstüne, Roma’nın diktatörlüğe seçtiği Fabius Maximus, bir yıpratma savaşına giriştiyse de, bu taktik müttefikleri bitkin düşürdü.

Aemilius Paulus ve Terentius Varro’nun, savaşı sona erdirmek için giriştikleri saldırıyı bozguna dönüştüren (İ.Ö. 216) Annibal, Cannae’de büyük bir zafer kazandı ve Roma’dan ayrılarak Capua kentine yerleşip, savaşı yaygınlaştırmak için, Makedonya Kralı Philippos V’le bir antlaşma imzaladı (İ.Ö. 215).

Capua’dan ayrılarak Tarento’ya yerleşip (İ.Ö. 212), kentin Romalılar tarafından kuşatılınca düşmesi (İ.Ö 211) üstüne, bir şaşırtma denemesiyle Roma kapılarına kadar indi; ama kuşatmanın olanaksız olduğunu anlayarak Reggio di Calabria’ya çekildi.

İ.Ö. 209’da, Romalıların Tarento’yu yeniden almalarının, kardeşi Hasdrubal’ın İspanya’dan gelen ordusunun Mateuro’da Claudius Nero ve Livius Salinator karşısında bozguna uğramasının (İ.Ö. 207) ve öbür kardeşi Magon’un da Liguria’da öldürülmesinin ardından, yurdundan başka yardım beklemeyen Hannibal, Crotona’ya çekildi (bu sırada Scipio, Utica’ya çıktı; İ.Ö. 204).

Kartaca’ya geri çağrılıp (İ.Ö. 203), Leptis Minor’da karaya çıktıysa da, komuta ettiği ordu Zama’da Roma ordusuna yenildi (İ.Ö. 202).

Kendini “hakim” seçtirip, Kartaca’yı yeniden örgütleyerek, Roma’nın istediği haracı ödedi; reformlar yaptı. Ama, Romalılar tarafından Suriye kralı Antiokhos’la ittifak yapmaya uğraşmakla suçlanınca Suriye’ye (İ.Ö. 195), Antiokhos’un yenilmesi üstüne (İ.Ö. 190) de, Bithynia (İznik) kralı Prusias’ın yanına kaçtı.

Romalıların Prusias’ı onu teslim etmeye razı etmeleri üstüne, zehir içerek intihar etti.

Bir cevap yazın