Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hans Jürgen Eysenck | Biyografi |

Hans Jürgen Eysenck Biyografi,Hans Jürgen Eysenck Biografie, Hans Jürgen Eysenck Biography,Hans Jürgen Eysenck Alman asıllı İngiliz psikologu (Berlin 1916).

1934’te Almanya’yı terkederek önce Dijon’a (Fransa), sonra Exeter’e (İngiltere) gitti.

Londra üniversitesinde psikoloji öğrenimini tamamladıktan sonra 1940’ta bu üniversiteden diplomasını aldı.

1942’de Millî Hill Emergency Hospital’da psikolog olarak görev aldı ve Dimensions of Personality (Kişiliğin Boyutları) [1947] adlı eseri üstünde çalışmaya başladı.

Savaş bitince, Maudsley hastahanesine psikolog olarak girdi; bu hastahanedeki araştırmalarını 1952’de The Scientific Sîudy of Personality (Kişiliğin Bilimsel incelenmesi) adlı eserde yayınladı.

Aynı yıl Londra üniversitesi Psikiyatri Enstitüsünün Psikoloji bölümü başkanı oldu.

The Structures of Human Personality (insan Kişiliğinin Yapısı) [1952] ve Psychology of Politics (Siyaset Psikolojisi) [1954] adlı eserleri yazdı, öbür eserleri: The Dynamics of Anxiety and Hysteria (Kuruntu ve İsterinin Dinamikleri) [1957]; Handbook of Abnormal Psychology (Anormaller Psikolojisi Elkitabı) [1960]; Manual for the Ey senek Personality tnventory (Eysenck’in Kişilik Envanteri El-kitabı) [1963]; Crime and Personality (Suç ve Kişilik) [1964]; Experiments in Motivation (Güdülerle İlgili Deneyler) [1964]; Causes and Cures of Neuroses (Nevrozların Sebepleri ve Tedavi Yolları) [1965]; Fact and Fiction in Psychology (Psikolojide Gerçek ve Hayal) [1965]; Smoking, Health and Personality (Sigara, Sağlık ve Kişilik) [1965]; The Biological Basis of Personality (Kişiliğin Biyolojik Temelleri) [1967].

 Hans Jürgen Eysenck
Hans Jürgen Eysenck
Hans Jürgen Eysenck
Hans Jürgen Eysenck

Bir yanıt yazın