Harputlu Sadi Kimdir,Hayatı

Harputlu Sadi Türk şairi (? – İzmir 1916).

Harputlu Sadi Hayatı

özel öğrenim gördü.

Küçük yaşta İstanbul’a geldi ve öğrenimini burada sürdürdü.

Selanik Mektebi Osmani müdürlüğü, Drama ve Siroz sancaklarında polis komiserliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

İzmir Muallim mektebinde öğretmenlik yaptı.

Şiirleri DELİ şair imzasıyla Tercüman-ı Hakikat gazetesinde ve Selanik’teki Asır ve Mütalaa gazeteleriyle Ceride-i Sofiye dergisinde yayımlandı.

Selanik’te Gonca-i Edeb ve üsküp’te Yıldız adında iki edebiyat dergisi çıkardı. Açık Türkçe adında bir alfabe kitabı vardır.

Bir cevap yazın