Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hasan Ali Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hasan Ali Efendi Hayatı, Hasan Ali Yücelin babası,Hasan Ali Efendi Kimdir,Posta-Telgraf nazırı (Trabzon, Görele 1827-İstanbul 1895).

Hasan Ali Efendi Hayatı

Sivas’tan Görele’ye göçetmiş İmamzade ömer Efendinin oğlu. 1846’da Kastamonu’da kâtiplik görevinde bulundu (1846-1851).

İzmir başkâtipliğine tayin olundu. İzmir valisi eski sadrazam Mehmed Emin Efendi kendisini çok beğendi. 1858’de Hersek’e gönderildi.

1872’de Posta-Telgraf meclisi başkanlığına, 1880’de de Posta-Telgraf nazır yardımcılığına, 1888’de de nazırlığa getirildi.

Bu makamda faydalı işler gördü: Yenicami postahanesi, Telgraf fabrikası gibi tesisler kurdu.

Arapça ve Farsçadan başka İtalyanca ve fransızca da bilirdi.

Maarif vekillerinden Hasan Ali Yücelin babasıdır,.

Bir yanıt yazın