Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hasan Cemil Çambel Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hasan Cemil Çambel Kimdir,Hayatı,Türk asker, siyaset adamı ve yazarı (İstanbul 1877-1967).

1899 Yılında Harp akademisinden mezun oldu. Dört yıl Almanya’da kalarak öğrenimini tamamladı.

Selânik’te Rumeli Genel müfettişliği ve Jandarma Tensikat müfettişliklerinde görevlendirildi.

Balkan savaşında genel karargâh 1. şube müdürlüğü yaptı.

1913 Yılında Berlin sefareti ataşemiliteri oldu, iki yıl sonra yurda dönerek 51. tümen komutanlığına getirildi; tümeni ile îrak’ta Fellâhiye savaşına katıldı.

1917’de yeniden Berlin atasemiliteri oldu. Mütarekeden sonra ordudan ayrıldı.

1925-1929 Arasında Haliç Vapur İşletmesi şirketi müdürü oldu.

T.B.M.M.’nin üçüncü döneminde Bolu milletvekilliğine seçildi ve sekizinci dönem sonuna kadar aynı il milletvekilliği yaptı.

Atatürk’ün yönettiği Türk tarihi araştırmalarına da katıldı.

1935-1941 Yılları arasında Türk Tarih kurumu başkanlığı yaptı.

Hasan Cemil Çambel Eserleri

Tercümeleri dışında başlıca eserleri: Fichte ve Fichte’nin Hitabeleri (1927), Jüpiter (1929), Yeni Ruh (1929), Milli Terbiyemizin Hedefleri (1930), Türk Gençliği Nasıl Yetiştirilmelidir? (1932), İstanbul’un Fethi (1947), Atilâ’dan Atatürk’e (1948), Türkler, Dilleri ve Kaderleri (1949), Makaleler ve Hatıralar (1964).

Çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, felsefe ve tarihle ilgili yazıları vardır.

Bir yanıt yazın