Hasan Sırrı Bey Kimdir,Hayatı

Hasan Sırrı Bey Mülkiye’de okudu (1883). Hariciye memurluklarında bulundu, sonra tercüman olarak saraya girdi.

Maarif mektupçuluğu, Şurayı Devlet azalığı ve Rüsum mektupçuluğu yaptı.

Muallim mektebinde coğrafya, Hukuk mektebinde devletler hukuku hocası oldu (1894-1920). Rüsumat Umum müdürlüğünden emekliye ayrıldı (1920).

Hasan Sırrı Bey Eserleri

Hukuk-ı Hususiye-i Düvel (Devletler Özel Hukuku); Osmanlı Coğrafyası; Hukuk-ı Düvel Nokla-i Nazarından Osmanlı – İtalyan Muharebesi (Devletler Hukuku Açısından Osmanlı – İtalyan Savaşı)

Bir cevap yazın