Hased Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Hased nedir hasetçi kimdir,Hased nedir dini,Haset nedir zararları nelerdir,Haset nedir din kültürü,Hased Nedir Ne Demek,Örneğin Felâk sûresinin son âyeti şöyle der: “Haset eden hasetçilerin şerrinden (ve min şerri hasidin iza hased) sabahın Rabbine sığınırım”.

Buhâri ünlü Sahîh’inde Enes’in anlattığı şu hadisi bildirir: “Birbirinize buğz (gizli düşmanlık) ve haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz.

Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz, hiçbir müslümanın kardeşine üç günden fazla darılması helal olmaz”.

Aynı yapıtta Ebû Hüreyre’nin anlattığı bir başka hadiste de Peygamberin “hased yalnız iki yerde caizdir.

Kur’an okuyan komşusuna karşı ah keşke ben de onun gibi okuyabilseydim diyenin hasedi, malını Allah yolunda harcayana karşı ah keşke benim de malım olsaydı da Allah yolunda harcasaydın! diyenin hasedi” dediği bildirilir.

Ne var ki bu son hadisteki hased deyimi gıpta (imrenme) anlamında kullanılmıştır.

Bir cevap yazın