Hasibe Maide Hanım Kimdir,Hayatı

Hasibe Maide Hanım (1830 – 1881) Türk kadın şair.

Mirliva Bekir Paşa’nın kızı.Özel öğrenim gördü. Beşiktaş mevlevîhanesi şeyhi Nazif Efendiden el aldı. Şiirde divan geleneğini sürdürdü.

Gazel ve dörtlüklerinde hayat acılarını, üzüntülerini dile getirir. 1876 Türk-Rus savaşını anlatan bir manzumesi Basiret gazetesinde yayımlandı (1877).

Bir cevap yazın