Hattat Hafız Mustafa İhsan Bey Kimdir | Hattat Biyografileri |

Hattat Hafız Mustafa İhsan Bey Türk hattatı ve müzikçisi (İstanbul 1871-1937).

Hattat Hafız Mustafa İhsan Bey Hayatı

Posta Telgraf nezareti muhasebe birinci mümeyyizi Mehmed Celâl Beyin oğlu.

Gülhane Askerî okulunu bitirdi.

Bir süre hafızlık yaptı.

Orman mektebine devam etti.

Orman nezaretinde Birinci Belediye dairesinde Askerî matbaada, Erkânı-harbiyei Umumiye’de çalıştı.

Emekli oldu (1923).

Yazı çeşitlerinden sülüs, nesih, celî öğrendi.

Reisülhattatin Kâmil Efendiden ders gördü.

Diğer hocaları Hafız Tevfik Bey ve Hafız Yusuf Efendidir.

Ayrıca akrabası İsmail Hakkı Beyden musiki dersleri aldı.

Bir cevap yazın