Hattat Nazif Efendi Kimdir,Hayatı | Hattat Biyografileri |

Hattat Nazif Efendi Türk hattatı (Rusçuk 1846-İstanbul 1913).

İstanbul’a geldikten sonra Enderunî Hümayun’a girdi, önce Şefik Beyden sülüs ve nesih, sonra Sami Efendiden celî, tâlik, divanî ve tuğra meşk etti.

Hat sanatında büyük bir ün kazandı.

Kütüphanelerde ve özel koleksiyonlarda eserleri vardır.

Bir cevap yazın