Hazinedar Şahin Ali Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Hazinedar Şahin Ali Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı (?-Seddülbahir 1789).

Hazinedar Şahin Ali Paşa Hayatı

Aslen gürcüdür, Çelik Mehmed Paşanın kölelerinden.

Silâhşörlükte ustaydı.

Paşaya hazinedar oldu.

Eşkıyalık yapan leventleri yok etti.

Bu hizmetlerine karşılık, beylerbeyilikle Adana valisi oldu.

Rakka valiliğiyle Rus seferine memur edildi (1768).

Hotin kalesi yakınındaki muharebelerden sonra, vezirlikle Karaman, Sivas ve Özi muhafızı oldu (1770).

Özi kalesini üç yıl başarıyla savundu.

Çeşitli görevlerle Karaman, Maraş, Halep ve Özi’de bulundu. 1781’de, Halil Hâmid Paşanın yerine sadrazam oldu.

Devlet idaresinde bilgisi olmayan Şahin Ali Paşanın bu makama getirilmesinin sebebi, özi’de Ruslara uzun süre dayanması ve Abdülhamid I’in ona teşekkür etmek istemesiydi; ama on ay sonra azledildi, malı elinden alınmadan Selânik sancağı ile İsmail seraskerliğine gönderildi.

1786’da İsmail’de oturmak şartıyla özi valisi, 1787 Rus ve Avusturya savaşı başlayınca rus cephesi seraskeri oldu.

Kılburun olayı üzerine yine azledildi.

Yerine tayin edilen Yeğen Mehmed Paşanın Köstence’de ölmesi üzerine tekrar seraskerliğe getirildi.

Rus cephesinde vaziyet kötüleşince, 1788’de seraskerlikten azil ve İsmail muhafızı oldu; az sonra oradan da alınarak Silistre’de oturmaya memur edildi.

Burada vezirliği kaldırıldı, Bozcaada’ya giderken yolda öldü.

Bir cevap yazın