Hekim İsmail Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Hekim İsmail Paşa (1807, İzmir – 1880, İstanbul), Osmanlı hekimi,devlet adamı.

Sakız adasında veya İzmir’de oturan bir rum ailesinden. İzmir’de Hacı İsmail Ağa adında bir hekime satıldı.

Onun yanında müslüman oldu, hekimlik öğrendi.

Yunan ve rus savaşlarında Hacı ismail Ağa ile hekimlik yaptı. Yeni açılan Tıbbiye okuluna girdi.

Bu okulu doktor olarak bitirdi (1840).

Öğrenimini ilerletici için Paris’e gitti.

Dönüşünde Cerrahhane müdürü, Abdülhak Molla’dan sonra Tıbbiye okulu nazırı (1845), üç yıl sonra Yanya valisi, daha sonra, nafıa ve ticaret nazırı, tekrar Tıbbiye okulu nazırı (1951) oldu.

İzmir. lşkodra, Girit, Selânik valilikleri ve çeşitli nazırlıklarda; İstanbul Şehreminliğinde zaptiye müşirliği görevinde bulundu Ceridei Tıbbiye adlı bir tıp gazetesi çıkardı.

Bir cevap yazın