Hekimbaşı Salih Efendi Kimdir,Hayatı

Hekimbaşı Salih Efendi Kimdir,(Mehmed), Türk hekimi (İstanbul 1817-1895).

Hekimbaşı Salih Efendi Hayatı

Tıbbiyeyi bitirdi (1843).

Aynı yerde önce öğretmen yardımcılığı yaptı, sonra öğretmenliğe başladı.

Tıbbiye nazırı ve padişahın başhekimi oldu Tıp dilinin Türkçeleştirilmesi için çaba gösterdi.

Tıp eğitiminin türkçe yapılmasını sağladı.

Karantina ve sağlık kurallarını hazırlamakla görevli karma meclise başkanlık yaptı.

Encümeni Daniş üyeliğinde, maarif müsteşarlığında ve Meclisi Maarif reisliğinde bulundu.

Tıbbiye, Darülmuallimin ve Mülkiye mektebinde botanik dersleri verdi.

Bir cevap yazın