Helal Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Helal nedir uzun bilgi,Helal nedir örnek,Helal nedir din kültürü,Helal nedir açıklama,Helal ne demektir anlamı,Helalin anlamı nedir,Helal nedir islam,Helal Nedir,İslamiyette yasaklanmamış olanlara denir.

Haram’ın karşıtıdır.

Arapça olan helâl deyimi dince caiz olanlara denilmektedir. Kur’an’ın Nisa sûresinin 22-23. âyetleri şöyle der: “Babalarınızın evlendiği kadınlarla sakın evlenmeyin, meğer ki bu evlenme geçmişte yapılmış olsun, çünkü bu çok iğrenç ve çirkindir.

Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emziren süTanrıeleriniz, süt kızkardeşleriniz, karılarınızın anaları, kanlarınızın başka kocadan olma kızları, size helal değildir, haram kılınmıştır”.

Bakara sûresinin 168. âyeti şöyle der: “Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal olanlarını yiyin”, Enfal sûresinin 69. âyeti şöyle der: “Savaştan aldığınız mallar helaldir, yiyin”, Nahl sûresinin 116. âyeti şöyle der: “Bu helaldir, bu haramdır diye kendi uydurduğunuz yalanları ortaya atmayın.

Çünkü Allah’a karşı yalan uyduranlara azap vardır”.

Bir cevap yazın