Henry Salt,Biyografisi

Henry Salt İngiliz gezgini (Lichfield, Staffordshire 1780’e doğr.-iskenderiye yakınları, Mısır 1827).

Henry Salt Biyografisi

Lord Valentia’nın sekreteriydi, onun tarafından Habeşistan’a gönderildi, lord Valentia’nın Voyages and Travels io İndia, Ceylon, the Red Sea, Abyssilia and Egypt, in the Years 1802-1806 (1802 1806 Arasında Hindistan, Seylan, Habeşistan ve Mısır’a Kara ve Deniz Yolculukları) [1809] adlı eserinde yolculuğunu anlattı.

Kahire’de İngiltere başkonsolosu oldu (1815), hiyeroglifleri sökmeğe çalıştı ve Belzoni’nin seferini destekledi.

Antika koleksiyonunu Fransız hükümetine sattı; Aksum yazıtını buldu ve yayımladı.

Henry Salt Eserleri

Account of Voyage to Abyssinia (Habeşistan’a Yolculuk) [1814]; Eygpt, a Descriptive Poem (Mısır, Tasvirli Şiir) [1824]; Essay on Young’s and Champollion’s Phonetic System of Hieroglyphics (Young ve Champollion’un Fonetik Hyeroglif Sistemleri Üstüne Deneme) [1825].

Bir cevap yazın