Herkül – Mitoloji,Mitolojik Hikayesi

Herkül – Mitoloji Mitoloji lat. Hercules.Romalı yarı tanrı. Herakles’in latinleşmiş şekli. Latinler, Herakles dinini Etruria ve Güney İtalya’daki yunan kolonileri sayesinde öğrendiler.

Tanrı Herkül Kimdir

Herkül, M.ö. 399’dan sonra Roma’da yunan tanrısı olarak tanındı ve kısa zamanda oldukça yeni bir görünüş kazandı: tarım tanrısı, toprağın ve ticarî dürüstlüğün koruyucusu (Herkül adına yemin edilirdi) ve orduların tanrısı oldu, özel efsanelerle İtalya’ya mal edildi.

Herkül Mitolojik Hikayesi

Evander’in kızlarından birinden çobanların koruyucusu Palas. Fauna’dan Latinus, rahibe Rhea’dan Aventinus adlı çocukları oldu.

Roma’daki yaygın serüveni, Cacus ile olan kavgasıdır. Haydut Cacus’ü yenen Herkül, onun mağarası önünde (porta Trigemina yakınlarında) Jüpiter için bir sunak yapmakla işe koyuldu.

Sonra Palatium ile Aventius arasında, iki rahip ailesi olan Potitii ve Pinarii*lere emanet ettiği Ara maxima’yı yaptı. Başlangıçta özel olan. 312’de halk tarafından benimsenen bir dinî tören doğdu: her yıl 12 ağustos gecesi şarap serpme töreni yapılırdı.

İkonografi

Eskiçağ sanatçılarından sonra ortaçağ ve yeniçağ ressamları ve heykeltıraşları Herkül’ü temsil eden eserler yarattılar. Bunların arasında G. Pisano, A. Pisano ve Peter Vischer’i sayabiliriz. Ortaçağ eserlerinde kuvveti temsil eden Herkül bir erdemli kişi örneğidir.

Sonraları A.de Vries, Tribolo. L. Delvaux. M. Anguier. Puget, Desjardins, Pigalle, Roubillac ve Bourdelle gibi sanatçılar tarafından canlandırıldı. Herkül daha birçok esere konu oldu: Pantokrator mozaikleri (İstanbul); Colleoni kilisesi (Bergama), Cremona belediye sarayı.

Floransa’da Palazzo Vecchio (V.de Rossi’nin), Charles VIII’in çocuklarının mezarı (Tours); ayrıca Pallaiolo (Floransa), Guido (Louvre).

Zurbaran (Madrid), Mantegna (Mantova). T. Zuccari (Vatikan). Annibale Carracci (Farnese sarayı, Roma), Charles de Brun (Lambert oteli, Paris), Laguerre (Hampton Court) tarafından yapılan panolar, Aldgrever ve Beham tarafından yapılan estamplar.

Bir cevap yazın