Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hermaphroditos Kimdir | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

Hermaphroditos Kimdir, Yun. mit. Hem erkek, hem dişi varlık.

Bu kavramın kökü Asya’ya, özellikle de Suriye’ye dayanır.

Hermaphroditos
Hermaphroditos , Yun. mit. Hem erkek, hem dişi varlık. Bu kavramın kökü Asya’ya, özellikle de Suriye’ye dayanır.

Yunanistan’a Kıbrıs yoluyla iki ayrı biçimde girdi: eski çağlarda çift cinsiyetli olan Aphrodite Ve Aphroditos.

Sonraları ortaya çıkan Hermophroditos adının Hermes’te kişileşen Aphroditos olduğu ileri sürülür.

Helenistik çağda Hermaphroditos dinî sembol olmaktan çıkarak, yanlış bir etimolojik açıklama sonucu bir mitos kahramanı oldu.

Ovidius. Martialis ve Lukianos’un anlattığı efsanelere göre Hermaphroditos.

Hermes ile Afrodit’in oğludur.

Bir gün Karia’da bir gölde yıkanırken, güzelliğine tutulan göl perisi Hermaphroditos’a sarıldı ve tanrılardan kendi vücuduyla onunkini birleştirmesini istedi, istek gerçekleşince, ortaya çift cinsiyetli bir yaratık çıktı.

Hermaphroditos çoğu zaman Dionysos’un arkadaşları arasında yer alır.

Yunanlıların Hermaphroditos ile ilgili bir kült meydana getirip getirmediği bilinmiyor.

Helenistik heykellerde, erkeksi nitelikleri olan ahenkli bir kadın vücudu olarak tasvir edildi.

Bu tasvir Asya ve Parhos’taki çok büvük tasvirlerden avrıdır.

Belki de sadece V. yy.da Praksitelos’un varattığı kesin çizgilerden uzak erkek tipinin mitolojiye uyarlanmasıdır.

M.Ö. IV. yy.dan sonra sık sık temsil edilen Hermaphroditos tipini II. yy.da Atina’lı heykeltıraş Polykles tespit etti.

Bu tipe müzelerde çok sık rastlanır (Louvre, Floransa, Vatikan, Villa Borghese, Napoli müzesindeki Pompeii resimleri).

Hermaphroditos
Hermaphroditos
Hermaphroditos

Bir yanıt yazın