Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Hernani – Victor Hugo (Kısa Özet) | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Hernani – Victor Hugo Hernani,Victor Hugo’nun 5 perdelik manzum dramı, ilk defa 21 şubat 1830’da Theatre-Français’de oynandı.

Hernani – Victor Hugo – Konusu

Oyun sırasında, klasikler ve romantikler olarak iki gruba ayrılan seyirciler arasında gerçek bir kavga başladı. Konu XVI. yy.da ispanya’da geçer.

Hernani
Hernani – Victor Hugo Hernani,Victor Hugo’nun 5 perdelik manzum dramı, ilk defa 21 şubat 1830’da Theatre-Français’de oynandı.

Dona Sol, hem ihtiyar amcası Ruy Gomez, hem ileride Kari V sıfatını alacaK ispanya kralı don Carlos, hem Cde yurdundan sürgün edilmiş Hernani tarafından sevilmektedir.

Dona Sol ise kalbini Hernani’ye kaptırmıştır.

Hernani’nin babası kralın emriyle öldürüldüğü için, genç adam öç almak ister.

Dona Sol, sevgilisi Hernani’yi gizlice amcası Ruy Gomez’in evine alır.

Bir gün Carlos’un askerleri şatoyu basar, fakat ev sahibi Gomez Hernani’yi krala teslim etmez.

Buna karşılık Hernani – Victor Hugo 1 Hernani’den şeref sözü alır: boru sesini duyunca canına kıyacaktır.

Kral kızaraf Dona Sorti kaçırtır. Bu defa Hernani ile Ruy Gomez krala karşı birleşirler.

Don Carlos imparator seçilince Hernani’ye soyluluk rütbesini geri verir ve onu Dona Sol ile evlendirir.

O sırada Ruy Gomez’in çaldırdığı boru sesi duyulur, yeni evlilerkendilerini zehirlerler, Ruy Gomez de onların cesetleri üzerinde intihar eder.

Eserde Corneile’in etkileri ve gerçek dışı unsurlar görülür.

Hugo’nun şiir gücü uzun tiradlarda kendini gösterir, Carlos’un monologunda epik bir

Hernani – Victor Hugo

yüceliğe ulaşır ve aşk düosunda en saf lirizme ulaşır.

Bir yanıt yazın