Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Herodes Antipas Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Herodes Antipas Kimdir (M.ö. 20’ye doğr-M.S. 39). Galilea ve Perea tetrarkı (M.ö. 4-M.S. 39).

Herodes Antipas Hayatı

Herodes I’in oğlu. Tiberius’un gözüne girmek için Tiberia şehrini kurdu ve oraya yerleşti.

Arap kralı Aretas IV’ün kızını boşadı, üvey kardeşi Herodes Philippos’un, karısı Herodias’ı aldı.

Bu uygunsuz evlilikten ötürü onu suçlayan Vaftizci Yahya hapse atıldı ve Herodias’ın kızı Salome’nin isteği üzerine öldürüldü.

Pontius Pilatus, Çile’si sırasında ona tsa’yı gönderdi.

Herodes, Herodias’ın isteği üzerine Caligula’dan kral unvanını istedi (38) fakat imparatorluk, hâkimiyet hakkını elinden aldığı gibi onu önce Lugdunum’a (Lyon veya Saint Bertrandde-Comminges), sonra da Ispanya’ya sürdü.

Bir yanıt yazın