Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hesychios Kimdir,Kısaca Hayatı | Filozof Biyografileri |

Hesychios Kimdir Miletos’lu Hesychios İskenderiyeli yunan filozofu (M.S. VI. yy.).

Başlangıçtan Anastasios’un ölümüne kadar bir evren tarihi yazdı.

Onomatologos (Terimler Bilgisi) adlı eseri küçük bir lügattir, edebî metinlerde rastlanmayan ve lehçelerde yer alan birçok kelimeyi biraraya getiren bu sözlük kayıptır.

Ayrıca, tustinos I in Tarihi adlı bir kitabı vardır.

Bir yanıt yazın