Hezarfen Hüseyin Efendi Kimdir,Hayatı

Hezarfen Hüseyin Efendi Kimdir Türk bilgini (öl. 1678). İstanbul’da öğrenim gördü.

Devlet işlerinde görev aldı. Sonra bu görevden ayrılarak ders vermeye başladı.

Hezarfen Hüseyin EfendiHezarfen Hüseyin Efendi Eserleri

Tenkîh-üt-Tevarih-il-Mülûk (Meliklerin Tarihlerinin özeti); Telhis-ül-Beyan fi Kavanin-i Âl-i Osman (Osmanlı Kanunları Beyanının özeti); Lisan-ül-Etibba ve Fihrist-ül-Ervam (Anadolu Hekimleri Fihristi ve Tabiplerin Dili).

Bu tıbbî konuları içine alan lügatin birinci bölümü Arapçadan Türkçeye, ikinci bölümü Türkçeden Arapçaya ayrılmıştır.

Bir cevap yazın