Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hezarfen Hüseyin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hezarfen Hüseyin Efendi Kimdir Türk bilgini (öl. 1678). İstanbul’da öğrenim gördü.

Devlet işlerinde görev aldı. Sonra bu görevden ayrılarak ders vermeye başladı.

Hezarfen Hüseyin EfendiHezarfen Hüseyin Efendi Eserleri

Tenkîh-üt-Tevarih-il-Mülûk (Meliklerin Tarihlerinin özeti); Telhis-ül-Beyan fi Kavanin-i Âl-i Osman (Osmanlı Kanunları Beyanının özeti); Lisan-ül-Etibba ve Fihrist-ül-Ervam (Anadolu Hekimleri Fihristi ve Tabiplerin Dili).

Bu tıbbî konuları içine alan lügatin birinci bölümü Arapçadan Türkçeye, ikinci bölümü Türkçeden Arapçaya ayrılmıştır.

Bir yanıt yazın