Hierokles Kimdir,Hayatı

Hierokles Kimdir Yeni-eflatun’cu okula bağlı yunan filozofu. M.S. V. yüzyılda İskenderiye’de doğdu, orada dersler verdi ve aynı yerde öldü. Atina’da Plutarkhos’un okulunda yetişti.

Eski dine bağlılığı yüzünden İstanbul’da Hierokleszulme uğradı. Eserlerinden bir kısmı günümüze kalmıştır.

Bunlar özellikle Pythagoras’ın Khrysa Epe’si (Altın Mısralar) Üstüne Bir Açıklama ve Peri Pronoias Kaieimarmenes’dir (Tanrının İnayeti ve Kader üstüne İnceleme Kitabı).

Hierokles’in felsefesi bir ahlâkî yönelişi belirler. Ona göre felsefe, bayatın kötülüklerden arınması ve yetkinliğe ulaşmasıdır: felsefe hayatı erdemle arıtır, gerçekle de yetkinliğe ulaştırır.

 

Bir cevap yazın