Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hilat Nedir,Hilat Giydirme | Tarih Bilgileri |

Hilat Nedir Eskiden padişah veya vezir tarafından takdir edilen kimselere giydirilen süslü elbise, Hil’at giydirme geleneğinin Osmanlılara nereden geçtiği konusunda çeşitli görüşler vardır.

Hilat NedirBazıları Bizans’tan, bazıları İslâm ve türk devletlerinden (Abbasîler, Samanîler, Harizmşahlar, Anadolu Selçukluları v.b.), bazıları da Çin’den geldiğini iddia eder.

Hilat Giydirme

Hil’at, padişah tarafından sarayda, sadrazamlar tarafından ise Babıâli’de giydirilirdi.

Bunun için özel bir tören yapılırdı. Verilecek kimsenin sıfat ve görevine göre çeşitleri değişirdi.

Vezirlere baştanbaşa samur kürk kaplı olanı, diğer devlet görevlilerine de daha sade olanları giydirilirdi. Mahmud II (1808-1839) zamanında bu töre .

Bir yanıt yazın