Hille Şehri

Hille Şehri  Osmanlı imparatorluğu zamanında Bağdat vilâyetine bağlı şehir. Aynı adı taşıyan sancağın da merkeziydi Mezyedîlerden Sadaka bin Mansur tarafından kuruldu ve «Benî Mezyed şehri» olarak
adlandırıldı (1102) Eski Babil şehrinin harabelerine çok yakındı.

 

Şehrin kurulmasından önce burada El-Camieyn adında bir yer vardı Bağdad-Kûfe yolu özerinde olduğu için çok çabuk gelişti. Bugün şehir Irak sınırları içindedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir