Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hilmi Emin Efendi | Biyografi,Tarih |

Hilmi Emin Efendi Türk devlet adamı (? 1831 – İstanbul 1875).

öğrenimini tamamladıktan sonra Babıâli’ye intisap etti.

Burada gösterdiği başarı Mabeyni Hümayun’a kâtip olarak girmesine yolaçtı.

Bu görevinde de başarılı oldu, üçüncü kâtip olduktan sonra başkâtipliğe getirildi (1871).

Daha sonra Şûrayı Devlet azalığına tayin edildi (1873).

Bir yanıt yazın