Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hilmi Veysel Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hilmi Veysel Paşa Kimdir Türk kumandanı (Manastır ?-İstanbul 1891).

Hilmi Veysel Paşa Hayatı

1843’te orduya girdi, ikinci ordu ve Bosna’da görevlendirildi.

Binbaşı oldu.

Bosna ihtilâli sırasında yararlık gösterdi ve generalliğe yükseltildi (1878).

Ahmed Eyüp Paşanın maiyetindeyken onun ihtiyat Kuvvetleri kumandanlığına alınması üzerine ferik rütbesiyle Şıpka kumandanı oldu.

Ruslarla yaptığı savaşta yaralanarak esir düştü.

Kuvvetleri ile birlikte esir düşmesine saraydan verilen emir sebep olduğu için, Divanıharpte beraat etti.

1885’te müşirilikle ikinci Ordu kumandanlığına tayin edildi.

İstanbul’a döndükten sonra öldü.

Bir yanıt yazın