Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Hilozoizm Nedir,Felsefede Hilozoizm | Felsefe Bilgileri |

Hilozoizm Nedir Maddenin canlı olduğunu veya madde ile hayatın biribirinden ayrılmazlığını ileri süren Hilozoizm Nedirsistemleri belirtmek için İngiliz filozofu Cudworth’un ortaya attığı kelime.

Felsefede Hilozoizm

Hilozoizm, maddeyi, cansız ve hareketsiz bir gerçeklik olarak gören mekanizmin (Demokritos, Epikuros, Descartes) karşıtıdır.

Hilozoizm, evreni, tüm ve tek bir canlı varlık olarak ele alır.

Bu, ilk yunan filozoflarının ve stoa’cıların benimsediği görüştür.

Bir yanıt yazın