Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Himmetzade Abdullah Abdi Kimdir,Hayatı | Tarih

Himmetzade Abdullah Abdi Kimdir,Mutasavvıf ve şair (İstanbul 1640 – 1710).

Himmetzade Abdullah Abdi Hayatı

1669 yılından ölümüne kadar muhtelif camilerde ; vaizlik etti.

Bayramiye tarikatı şeyhlerinden olan babası ölünce (1684) yerine Yenibahçe tekkesine şeyh oldu.

Üsküdar’da Himmet Efendi tekkesinde yatar.

Tasavvufî halk edebiyatı tarzında İlâhileri, divan tarzı şiirleri, Gencine-i icâz (Mucizeler Hâzinesi) adlı,Hz. Muhammed’in hayatı üzerine bir eseri,Divan’ı ve Tezkire-i Şuara’sı (Şairler Tezkiresi) vardır.

Bir yanıt yazın