Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hırka-i Saadet Dairesi,Odaları | Tarihi Yapılar İstanbul |

Hırka-i Saadet Dairesi Topkapı sarayında «Mukaddes emanetlerin» bulunduğu yer. «Üçüncü avlu» denilen alanın batı bölümü. «Hırkai Saadet dairesi» veya «Mukaddes Emanetler dairesi» adı ile tanınır.

Topkapı Sarayı Hırka i Saadet Dairesi

Burada, yüzyıllardan beri, başta Hz. Muhammed’in hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok kutsal eşya saklanır.

Bu eşya Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın alınmasından sonra İstanbul’a getirildi (1517).

Hırka-i Saadet Dairesi Odaları

Eskiden bu dairenin Hz. Muhammed ve hilâfetle ilgili eşyanın saklanması için, özel olarak yaptırıldığı ileri sürülür. Son yapılan inceleme ve araştırmalar, bu yapının Fatih Sultan Mehmed zamanından (1451-1481) kaldığını ortaya koydu.

Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler

Ayrıca Hırkai Saadet’in Fatih Sultan Mehmed’den sonra, uzun yıllar ha soda olarak kullanıldığı da bilinmektedir, önceleri Mukaddes eşya Yavuz Sultan Selim’in getirdikleri ile birlikte sarayda toplanmaya başlayınca, Sarayın çeşitli yerlerinde, Hazine’de, Silâhdar hâzinesinde, Revan köşkünde, Harem’de ve hasoda olarak kullanılan bu binanın çeşitli odalarında saklandı.

Sultan Mahmud II 1808’den sonra, Topkapı sarayını bırakınca, o tarihe kadar hasoda olan bu bina da, Mukaddes eşyanın korunmasına ayrıldı, adı da Hırkai Saadet dairesi veya Mukaddes Emanetler dairesi oldu.

Yapının ana planı kareye yakın dik dörtgendir ve dört kubbelidir.

Haliç ve Boğaz’a bakan cepheleri, kubbeli ve sütunlu revaklarla çevrilidir.

Basamak basamak ve setlerle denize doğru inen Topkapı sarayında bu bölüm, üçüncü avlu düzeyinde bir set biçiminde yükselir, alt bölümü büyük bir bodrum katıdır.

Hırkai Saadet dairesinin, şimdiki durumuna göre, sarayda Üçüncü avluya açılan kapıya, Şadırvan kapısı denir.

Ana giriş buradandır.

Kapının dışa bakan yüzü üzerinde, Sultan Ahmed III ün tuğrası ile, 1138 (1725) tarihi ve celî sülüs hat ile yazılmış «Kelimei Tevhid» kitabesi bulunur.

Yanlardaki duvarları süsleyen çiniler, XVIII. yy. türk çinileridir.

Gene aynı kapının sağ ve sol taraflarında, okunmaları oldukça güç, tuğra biçiminde iki yazı vardır.

Bunlardan sağdakinde, «Cihan maliki Hakanı Emced», soldakinde ise, «Şeriat saliki Sultan Ahmed» mısraları yazılıdır.

Üçüncü Ahmed zamanında ve ondan sonraki dönemlerde onarım gördü.

Hırkai Saadet dairesine bağlı sofa ve odalar, girişe göre şunlardır; Şadırvanlı sofa, Destimal odası, Taht odası, Arzhane, Çeşmeli ve sütunlu sofa, Revan köşkü, Sünnet odası ve Hasoda koğuşu.

Bunların da ayrı ayrı, gerek sanat, gerekse tarih bakımından önem ve görevleri vardır.

Bir yanıt yazın