Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Hırka i Saadet Ziyareti | Osmanlı Tarihi |

Hırka i Saadet Ziyareti Ramazan ayında yapılan ziyaretler öğle namazından sonra olurdu.

Silâhtar, çuhadar, rikâbdar ağalarla, tülbent, anahtar, peşkir ağaları ve bütün hasodalılar padişahın huzurunda imamı evvel (başimam) ve imamı sanî (ikinci imam), hasoda imamı ve birçok güzel sesli müezzin ayakta Kur’an okurlar, Padişah ve erkânı hırkayı ziyaret ederlerdi.

Bu sırada sadrazam ve şeyhülislâm, Topkapı sarayı orta kapısına gelerek atlarından inerler, kazasker ve öteki devlet memurlarıyle birlikte içeri girerlerdi.

Bütün saray ilerigelenleri toplandıktan sonra başlayan tören akşama kadar sürerdi.

Tören sonunda ziyaretçiler ve rütbesi en küçük olanlar, sonra vezirler, şeyhülislâm ve sadrazam sıra ile ayrılırlardı.

O akşam yeniçeri ve öteki ocaklılara Matbahı Hassa’dan baklava verilirdi.

Tanzimatm ilânından sonra da bu tören devam etti. Saltanatın yıkılmasıyle ortadan kaldırıldı.

Bir yanıt yazın