Hişam bin Abdülmelik Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hişam bin Abdülmelik Şam’da onuncu emevî halifesi (öl. Rusafe 743), Halife Abdülmelik bin Mervan’ın oğlu.

Hişam bin Abdülmelik Hayatı

724’te halife ilân edildi.

Devletin mâliyesini gayet iyi idare etti.

Saltanata geçer geçmez Irak valisi Ömer bin Hübeyre’yi azletti.

Her yıl başka bir ülkeye seferler düzenledi.

Uzun saltanatı sırasında Bizanslılara ve Hazar denizi kıyısında zorluk çıkaran türklere karşı savaştı.

730-731’de Erdebil’de türklere mağlup oldu.

Fakat kardeşi Mesleme’nin galibiyetiyle durumunu düzeltti.

Halifeliğinin son yıllarında Haricîlerin kışkırttığı berberî kavimleri isyan etti (741).

Berberîlerin üzerine Külsûm bin İyaz kumandasında bir Suriye ordusu gönderdi, fakat bu ordu dağıldı.

Külsûm savaş alanında öldü.

Kendisi de Rusafe’ye çekildi.

Bir cevap yazın