Hızır Ağa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hızır Ağa Kimdir Türk bestecisi (öl. 1760).

Hızır Ağa Hayatı

Mahmud I in musahibi ve devrinin ünlü kemanîlerindendi.

Müsebbâ adlı 7 darb ve 26 zamanlı bir usul yaptı.

Mahmut I de bu usulle 2 peşrev besteledi.

Musiki nazariyatı ile ilgili Tefhim-ül-Makaamât fi Tevlîdin-Negamât (Nağmelerin Doğuşu Hakkında, Makamların Açıklanması) [Hızır Ağa Edvârı da denir] adlı eseri yazdı (1749).

Ayrıca mehterhane peşrevleri besteledi.

Bu güne kalan dört parça eseri vardır: Bayatı ağır düyek üç hane sâat peşrevi; Segâh sakiyi karabatak peşrev; Zengin sakiyi karabatak peşrev; Segâh saz semaisi.

Bir cevap yazın