Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hızır Han Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hızır Han Kimdir (Hızr Han da denir), Seyidi sülâlesinin kurucusu Melik Süleyman’ın oğlu (öl. Delhi 1421).

Merdan Devlet’in, Multan zeametine halef oldu.

Hızır Han Hayatı

Nusret Şahın Delhi’yi zaptı sırasında buradan kovuldu (1396).

Timur’un Hindistan’ı istilâsından sonra Nevat’a kaçtı.

Delhi’nin Timur tarafından zaptından sonra kendisine Multan ve Dipalpur zeametleri verildi.

1405’te Multanı istilâ teşebbüsünde bulunan Mahmud’un veziri Mallu’yu (İkbal Han) yendi, öldürdü.

Arazisini Delhi’ye kadar genişletti.

1412’de Mahmud’un elinde bulunan Delhi’yi kuşattı.

Fakat bir netice alamadı.

Mahmud’un ölümünden sonra yeniden harekete geçti.

Delhi emirlerinin reisi Devlet Han Lûdi’ye saldırdı.

Devlet Han içeriden aleyhinde bir hareketi haber alınca Delhi’yi teslim etti.

Hızır Han melik unvanını almadı, yalnız râyât-i âlâ («ulu bayraktar sahibi») unvanını taşıdı.

Timur’un oğlu Şahruh’u metbu tanıdığı ve ona cizye verdiği söylenir.

İsyan halindeki Katehr ve Ganj’ın Doab eyaletlerini istilâ etti; 1416’da Gvalior’da hâkimiyet kurdu.

Tagan Reis’in idaresinde isyan eden Türkleri yendi ve Gucerat’lı Ahmed I’in kuşattığı Nagavr’ı kurtardı.

1417’de Türklerin isyanını tamamıyla bastırdı.

1418 ve 1419’da Katehr’de asayişi kurdu.

1421’de Mevat ve Gvalior’a sefer açtı; Itava’ya dönerken hastalandı ve orada öldü (1421).

Bir yanıt yazın