Hoca Abdülkadir Meragi Kimdir,Hayatı

Hoca Abdülkadir Meragi,Abdülkadir Meragi Kimdir,(1360 – 1435),Türk bestekarı ve müzik bilgini.

İslam aleminin musiki alanında yetiştirdiği en büyük deha sayılmıştır.

Sırasıyla Sultan Ahmed Celayir’in (Bağdat), Timur’un (Semerkant), oğlu Şahruh’un (Herat) Murad Il’nin (Bursa) saraylarında yaşadı.

Elimizde onun olduğu söylenen 30 parça kar, beste ve semai vardır.

Ebced notasıyla yüzlerce parçayı Kenz-ül-Elhan (Nağmeler Hazinesi) adlı eserinde toplamışsa da, kitap bu gün Kayıptır.

Elimizdeki eserleri şunlardır: Cami-ül- Elhan (Nağmeler Derlemesi) 1405’te Şahruh adına yazılmış en önemli musiki nazariyat kitabıl’nın kendi el yazması olan nüshası Bodleian kütüphanesindedir. (Marsh. Nu. 282). Nuruosmaniye kütüphanesindeki nüshada da (Nu. 3 644) Şahruh’a armağan yazısı vardır.

Abdülkadir Meragi Eserleri

Mekasıd-ül-Elhanyu (Nağmelerin Maksadı) [1421] Leyden üniversitesindeki nüshasında eserin 1421’de Murad II için yazılmış olduğu kayıtlıdır. Şerh-ül-Edvar (Edvar Şerhi) Merağî’nin son eseri sanılır. İbnül gayb adını taşıyan Kitab-ül-Edvar (Makamlar Kitabı) ise 1 175 numara ile Leyden kütüphanesindedir.

Bir cevap yazın