Hocazade Esad Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hocazade Esad Efendi Osmanlı bilgin ve şeyhülislâmı. (?, 1570-?, 1625).

Hoca Sadeddin Efendinin oğlu.

Medrese tahsilinden sonra müderris, kadı ve kazasker oldu.

Rumeli kazaskeri iken Hicaz’a gitti.

Buradan dönerken yolda ölen kardeşi şeyhülislâm Çelebi Mehmed Efendinin yerine şeyhülislâm oldu.

Ahmed I, Mustafa I, Osman II nin değişmelerine rağmen kendisi yerinde kaldı.

Osman II’ye kızını vererek nüfuzunu arttırdı; padişah ile birlikte Leh seferine çıktı (1620).

Yeniçeri ihtilâlinde Osman II öldürülünce canını kurtarmak için saklandı (1622).

Murad IV’ün tahta çıkması üzerine ortaya çıktı.

Sonra ikinci defa şeyhülislâm oldu (1623).

Eserleri: Divan; Kaside-i Bürde Tercümesi; (Gülen Çiçek); Gülistan Tercümesi; Zeyl-i Tac-üt Tevarih; Tercüme-i Şemali.

Bir cevap yazın