Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hocazade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hocazade Mehmed Efendi Osmanlı şeyhülislamı (Bursa 1568-Istanbui 1615).

Hoca Sadeddin Efendinin oğlu.

Babasından ve zamanının diğer ünlü hocalarından ders alarak yetişti.

İlmiye mesleğine girdi.

Kısa bir süre içinde ilerledi, kazasker oldu.

Sunullah Efendinin yerine çok genç yaşta Şeyhülislâmlık makamına getirildi (1601).

1602 Yılının sonlarında bu görevden alındı.

Bir süre sonra tekrar aynı göreve getirildi (1608).

ölünceye kadar bu makamda kaldı.

Türkçe, arapça ve. farsça şiirler de yazdı.

Bir yanıt yazın