Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Honad Kalesi | Tarihi Yapılar |

Honad Kalesi Orta Macaristan’da kale. XVII. yy.ın ikinci yarısında Honad, AvusturyalIların elindeydi.

Sadrazam Mustafa Paşanın emriyle serasker İbrahim Paşa Orta Macaristan’da bulunan Koşau (Kassa) Fülek ile birlikte Honad kalesini de almak için yola çıktı (1681).

Çünkü bu sırada Tökeli İmre sadrazama başvurarak bu kalelerin AvusturyalIların elinden kurtarılmasını istemişti. İbrahim Paşa eşkıya yatağı haline gelmiş olan bu kaleyi alarak yıktırdı (1682).

Bir yanıt yazın