Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Horoztepe Höyüğü,Kazıları | Tarihi Yapılar Tokat |

Horoztepe Höyüğü Orta Anadolu bölgesinde Tokat ili yakınlarında höyük.

Horoztepe – Tokat

Eski Bronz devrinin sonlarına ait olduğu anlaşılan Horoztepe’de Tahsin özgüç ve Mahmud Akok tarafından kazılar yapıldı.

Horoztepe Kazıları

Tepede Kalkolitik ve Eski Bronz çağlarına ait çanak çömlek ele geçirildi.

Tepenin güneyindeki mezarlıkta yapılan kazılar sonunda mezarlığın Eski Bronz devrine ait düz bir iskân yeri olduğu ve daha sonraki devirlerde de köylüler tarafından mezarlık olarak kullanıldığı anlaşıldı.

En önemli parçalar bu mezarlık yanında bir mezardan çıkarıldı.

Horoztepe mezar buluntuları, Eski Bronz devrinde kullanılan birçok eşyanın ayırt edici niteliklerini gösterir.

Madenî eserler arasında insan ayağı biçiminde 4 ayaklı, yuvarlak ve- dikdörtgen tablalı masalar, 50 sm yükseklikte meyvelikler, gaga ağızlı testiler, sepet kulplu çaydanlık, tek ve çift kulplu çanaklar, dövme aynalar, Alacahöyük’te ele geçirilen güneş kurslarına benzeyen kurslar, sistrum ve çalpara gibi müzik âletleri vardır.

Bütün bu eşyalar dökmedir.

Dökümcülüğün bu derece ileri gittiği bir kazı yeri daha yoktur, öte yandan bu yüksek dökümcülük sanatına uygun olarak, çocuğunu emziren ana, boğa ve kuş heykelcikleri de bulunmuştur.

Bu eserler Eski Bronz çağının dinî inanışları hakkında bilgi vermeleri bakımından da önemlidir.

Bir yanıt yazın