Hoşhal Han

Hoşhal Han Afgan Hatak kabilesi reisi ve şair (1613-1691). 1650’de babasının yerine geçti. Hint-Türk imparatoru Şah Cihan tarafından İndus üzerinde Atak’tan Peşâver’e giden yolun korunması ile görevlendirildi. Şah Cihan’ın ölümünden sonra gözden düşen Hoşhal, Gwalior kalesinde tutuklandı.

Ünlü şiirlerini burada yazdı. Hapisten sonra ülkesine dönerek Türklerle çarpıştı. Sonra yerini büyük oğlu Abdülkadir Hana bıraktı. Hoşhal Han, afgan edebiyatının önde gelen şairlerinden biriydi. Peştu dilinin gelişmesi ve edebî bir nitelik alması için çalıştı.

Şiirlerinden başka çeşitli eserler yazdı. Gazel, rubaî, mesnevi, kaside gibi çeşitli nazım şekillerini kullandı. Böylece «peştu edebiyatının babası» ününü kazandı.

Açtığı edebî çığır kendinden sonra gelenlerce geliştirildi. Bu çığırdan yetişen oğulları birçok eser yazdılar.

Bir cevap yazın