Hotin Seferi,Antlaşması,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

Hotin Seferi Nedir Lehistan üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621).

Hotin Seferi ve Antlaşması

Leh kumandanları Zolkiewski ile Koniecpolsk Hotin – kalesinde, dalmaçyalı Boğdan voyvodası Gaspar Gratiani’ye bağlı kuvvetlerle birleşerek Tuna’ya inmeye başladılar.

Ancak Kantemir Mirza’nın adamları, Eflaklılar ve Erdellilerce desteklenen özi valisi Hotin Seferiİskender Paşaya Prut üzerinde Tutora’da (Çuçora) yenildiler (1620).

Bu başarı üzerine Osman II (Genç Osman), Lehistan seferine çıkmaya karar verdi.

İranlılar tarafından kuşatılan Bağdat’ın geri alınması bile ikinci plana bırakılarak büyük hazırlık yapıldı.

Osman II, savaş makineleri, deve ve filler bulunan iki yüz bin kişilik osmanlı ordusunun basında İstanbul’dan hareket etti (21 mayıs 1621).

Ordudaki on iki bin kadar yeniçeri, genç padişahtan memnun değildi.

Polonyalıların elindeki Hotin kalesini leh kumandanı Kalinowski koruyordu.

Kırım hanı Canibek’in de katıldığı osmanlı ordusu Hotin önlerine geldi (21 ağustos 1621) ve kaleyi kuşattı.

Hotin Seferi Sonuçları

Dniester üzerine kurulan köprüler bağlantıyı kolaylaştırdı.

Nureddin kumandasındaki tatarlar Kamaniçe’ye (Kamieniec) ve daha ötelere akınlar yaparak Hotin’in çevresiyle ilgisini kestiler.

Hotin önündeki çarpışmalar çok kanlı oldu.

Fakat bir sonuç alınamadı.

Dördüncü hücumda Budin beylerbeyi Karakaş Mehmed Paşa şehit oldu; onu Doğancı Ali Paşa takip etti.

Bu arada sadrazam Hüseyin Paşa görevinden alınarak yerine Diyarbekir valisi Dilaver Paşa getirildi.

Beşinci ve altıncı saldırılar da başarı kazanamayınca, toplanan divan, kışı da Hotin önlerinde geçirmek isteyen Genç Osman’a rağmen barışa karar verdi.

Osmanlılarca aracı seçilen Eflak voyvodası Radu Mihnea ile Polonyalılarca tam yetkili olarak görevlendirilen Zielenski barış antlaşmasını yaptılar (9 ekim 1621).

Antlaşmaya göre, kazak ve tatar akınları yasaklanıyor, Hotin Boğdan’a veriliyordu.

Sefer dönüşü Genç Osman, yenilginin acısını gidermek için Boğdan topraklarından. merkezi Reni şehri olan bazı parçalar aldı.

Bir cevap yazın