Höyücek Höyüğü,(Burdur) Kazıları | Tarihi Yapılar |

Höyücek Höyüğü Burdur ili, Bucak ilçesi sınırlan içinde höyük yerleşmesi.

Höyükte, 1989’da, İstanbul Üniversitesinden Prof. Refik Duru’nun büimsel başkanlığında ve Burdur Müzesi müdürlüğünün başkanlığında kazüar başlatıldı.

Höyücek Kazıları

Ovadan yüksekliği 3,5 m, taban çapı 150 m olan Höyücek Höyük’teki ilk çalışmalar sonucunda Kalkolitik Çağ’ın başlarına ilişkin buluntular elde edildi.

Yüzeyden toplanan yapıtlar arasında Neolitik Çağ’ın erken dönemlerine tarihlenebilen buluntular saptandı.

Bir cevap yazın