Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Höyücek Höyüğü | Tarihi Yapılar |

Höyücek Höyüğü İzmir ili sınırları içinde bulunan iki höyüğün adı: 1. Menemen ilçesi Helvacıköy yakınındadır.

Prehistorik çağlarda denizle ilgisi bulunan Höyücek, M.ö. IV. ve III. yy.larda ovanın Gediz nehri tarafından doldurulması sebebiyle denizden uzaklaşmıştır.

1949 ve 1954 yıllarında Türk Tarih kurumu adına Prof. Muzaffer Şenyürek ve Hakkı Gültekin burada kazılar yaptılar.

Höyücek HöyüğüHöyükte çok az mimarî buluntu görüldü.

Fakat bol miktarda elde yapılmış, kalkolitik ve bakır çağı tekniğine göre pişirilmiş seramik kaplar bulundu.

Bunların büyük bir kısmı bezeksizdir.

Bezekli olanlarsa kapların üzerine sert bir cisimle kazımak suretiyle yapılmıştır.

Şekil bakımından kapların ağız kenarları düz, içeriye çekik veya dışarıya doğru kıvrıktır.

Truva I ve II katlarında bulunanlara çok benzer.

Ayrıca bu tiplere Thermi de, Yortan’da ve Kusura A katında da rastlanmıştır.

Höyücek’te seramiğin yanı sıra kemik eserler de ele geçti; ancak hiç madenî buluntuya rastlanmadı.

2. Aliağa çiftliğinin yaklaşık olarak 6 km, antik Kyme şehrinin 2 km güneyinde, Bozköy yakınındadır.

Burada Prof. Muzaffer Şenyürek ve Hakkı Gültekin tarafından araştırma ve kazılar yapıldı (1959).

Satıhtan itibaren 2 m derinliğe kadar inildi ve iki yapı katına rastlandı.

2 m derinliğe kadar sadece Truva I kültürünü temsil eden tipik çanak çömlek parçaları bulundu.

Bu sondaj sonucunda Bozköy Höyücek höyüğünün Truva kültürünü temsil ettiği ve Truva I devrinde terk edildiği anlaşıldı.

Bir yanıt yazın