Hülagü Han Kimdir,Hayatı,Hikayesi | Biyografi,Tarih |

Hülagü Han Kimdir Moğol hükümdarı, İran’daki moğol hanedanının kurucusu (1217-1265).

Kardeşi, Möngke tarafından ordunun başına geçirildi.

Hülagü Han Hayatı

Kumanda ettiği bu ordu ile ismaililere ve halifeye karşı gönderildi, 1253’te Moğolistan’dan çıktı.

Fakat üç yıl Amuderya’yı geçemedi.

Orada İran ve Kafkasya’nın birçok hükümdarını kendine bağladı.

Daha sonra ismailîlerin elindeki kaleleri aldı.

Hülagü Han Hikayesi

1258’de halifenin ordusunu yendi.

Bağdat’a doğru yürüdü.

Herhangi bir direnişle karşılaşmadı.

Daha sonra Suriye’yi almak istedi.

Fakat bu isteğini yerine getiremedi.

Burada yalnız Haleb’i aldıktan sonra Harim’e kadar ilerledi.

Şam’ı kuşatmak için kumandanlarına geniş yetkiler verdi.

Möngke Hanın ölümü üzerine İran’a döndü.

Bu sırada bıraktığı ordu, Mısırlılar tarafından yenildi (3 eylül 1260).

Yeniden savaşmaya karar veren Hulâgu, Franklarla anlaştı.

Altınordu devleti ile yaptığı savaşta yenildi (1261).

Elcezire, Kürdistan ve Anadolu’daki küçük emirliklerle Kafkasların güneyindeki hıristiyan ülkeleri, Hulâgu’nun kurduğu devlete bağlandı.

Hulâgu, devleti kısa bir süre içinde Amuderya’dan Akdeniz’e, Kafkaslardan Hint okyanusuna kadar genişletti.

Bunun üzerine önce ilhan, daha sonra Büyük Han unvanını alarak hükümdar oldu.

Kendi hâkimiyeti altında bulunan halklar arasında, özellikle hıristiyanlar, karısı Dokuz Hatun tarafından çok korundu. Yaptığı savaşlar sırasında yıkılan şehirler yeniden onarıldı.

Hulâgu Han, barış zamanlarında, Azerbaycan’ın kuzeybatısında, çokluk Urmiye gölü kıyısında otururdu.

Bu yüzden Meraga’nın kuzeyinde yüksekçe bir tepede ünlü bir rasathane yaptırdı.

Bu yapıların büyük bir bölümü, başta Reşidüddin’in tarihi olmak üzere, daha sonra yazılan eserlerde uzun boylu anlatılır.

Hulâgu, gölün doğusunda Şah adı ile anılan dağlık yarımada üzerinde güzel bir saray yaptırmıştı.

İran ve başka ülkelere karşı kazanılan başarılar sonucu ele geçirilen paralar ve hazineler bu saraya konulurdu.

Ayrıca gerek Hulâgu, gerekse Abaka burada bulunan bir adaya gömüldüler.

Hulâgu 8 şubat 1265’te öldü.

Moğol gelenekleri uyarınca genç ve güzel kızlarla birlikte gömüldü.

Bir cevap yazın